ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
132
148
280
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
118
138
256
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
93
142
235
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
115
181
296
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
99
190
289
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
99
206
305
 
 
รวมทั้งสิ้น
656
1,005
1,661
 

[No canvas support]