ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
125
175
300
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
129
150
279
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
119
139
258
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
102
218
320
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
116
180
296
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
103
188
291
 
 
รวมทั้งสิ้น
694
1,050
1,744
 

[No canvas support]