ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
125
174
299
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
122
147
269
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
109
138
247
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
96
217
313
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
116
178
294
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
102
187
289
 
 
รวมทั้งสิ้น
670
1,041
1,711
 

[No canvas support]