ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
125
173
298
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
117
145
262
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
108
138
246
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
96
217
313
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
116
178
294
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
101
186
287
 
 
รวมทั้งสิ้น
663
1,037
1,700
 

[No canvas support]